Historie
Nabídka
: Home
: Muži
: Dorost
: Žáci S
: Žáci M
: Přípravka
: Fotogalerie
: Mapa
: Areál
: Historie
: Hymny
: Kontakt
: Vzkazy

: Staré Město

30.07.2007
Historie fotbalového klubu ve Starém Městě
     Fotbal patřil v minulých letech k jednomu z nejpopulárnějších sportů ve Starém Městě. Začalo to v roce 1911 – 1914 kdy se rozhodl kroužek členů z „Horymíra“, že založí odbor kopané. K těmto členům se přidali i studenti ze Starého Města a společně začali hrát fotbal bez pravidel a hracích řádů. Mezi zakladatele tehdejší kopané patřili: dr. Rutte, Antonín Němeček, bratři Šindlerové, Schobertovi, Rosůlkovi, Šupalovi, Josef Blažek, Arnošt Večeřa, Karel Talák, Stanislav Bartoněk a jako hosté z Uh. Hradiště profesor Hlavička, dr. Janík, dr. Procházka a řada dalších.
Mužstvo Rudá hvězda Staré Město 1932 mistr FPT
foto 1

    Ani 1. světová válka nesnížila zájem o kopanou. Fotbal se začal hrát na Holáňové louce, kde se scházeli kluci z celého Starého Města. Tvořili se uliční jedenáctky a bylo využíváno všech větších prostranství pro meziuliční zápasy. Vznikly jedenáctky jako „Kostelík“ „Trávník“ „Prčov“ „Nový svět“ „Klebetov“ a „Záluží“. Z těchto jedenáctek pak byli vybíráni nejlepší hráči do prvního a záložního mužstva Starého Města. V době po 1. světové válce byly vytvořeny fotbalové kroužky s názvem Meteor, Viktoria , SK, Proletářská jednota“ – později Rudá hvězda. Nejlepší jedenáctkou v té době byl Meteor, který v prvním utkání zvítězil v Moravském Písku 19:0.
První organizovaný fotbal byl zahájen v rámci aktivity FDTJ. V roce 1926 na jaře podala FDTJ žádost o zbudování hřiště pro kopanou. Dne 10. května 1926 odsouhlasilo obecní zastupitelstvo návrh k vybudování hřiště „Na Trávníku“.
     Ve svých počátcích hrával Meteor své zápasy na tomto nově vybudovaném hřišti za hřbitovem. Po likvidaci tohoto hřiště povolil občan Michal Psotka, aby se mohla fotbalová utkání hrávat v jeho zahradě. Od roku 1926 byl sportovní klub Meteor přihlášen do Hanácké fotbalové župy. Tehdejšími účastníky soutěže byly: Hanácka Slávia Kroměříž, Slovácká Slávia Uherské Hradiště, SK Hodolany, DSK Přerov, SK Tlumačov a další kluby. Aby činnost Meteoru nebyla z finančních důvodů přerušena, byly mezi občany Starého Města konány dobrovolné sbírky na podporu klubu.
Staré Město mělo dostatek hráčů, protože v 2. polovině třicátých let patřilo k největším vesnicím na Moravě. S tímto populačním potenciálem se mohly zakládat další fotbalové kluby ve Starém Městě.


     Dne 17. dubna 1926 se konalo v sále na radnici ve Starém Městě valné shromáždění, na kterém byl usnesen sportovní klub Rudá hvězda Staré Město. Prvním předsedou se stal Petr Chlachula. Díky nesmírné obětavosti funkcionářů „Rudé hvězdy“ bylo postupně dosahováno velmi dobrých výsledků i přes počáteční potíže. Tehdejšími funkcionáři Rudé hvězdy byli: František Foral, Antonín Grebeníčk, František Gregor, Jaroslav Hlavačka, Antonín Hampala, Petr Pospíšil, Oldřich Burda, Josef Šobáň, Antonín Horehleď, Antonín Chlachula, Rudolf Trucl a další.
Rudá hvězda byla zařazena do 3. třídy Slovácké župy. V roce 1932 byla zařazena do 1. třídy, kterou vyhrála a stala se tak vítězem Slovácké župy. V tom samém roce porazila mistra brněnské župy Šlapanice 6:3. Následně pak porazila mistra ostravské župy 6:2 a stala se tak mistrem Moravy a Slezka. V dalším utkání pak porazila i mistra Slovenska Rudou hvězdu Trenčín 5:1. Dne 15. října 1932 se utkala o mistra Rudých hvězd ČSR v Praze s Viktorií Košíře nad kterou zvítězila 4:1. Nelze opomenout ani mezinárodní střetnutí s dělnickým klubem Vorwärts Vídeň, se kterým prohrála ve Starém Městě 2:3, ale v odvetných zápasech ve Vídni vyhrála 0:3 a 1:3.
    

Mužstvo SK Staré Město 1927 hřiště Na Trávníku
foto 1
     Začátkem února roku 1927 byla opět na radnici ve Starém Městě svolána přípravná schůze k založení dalšího sportovního fotbalového klubu ve Starém Městě. Této schůze se zúčastnilo 34 občanů. Nově zvolený výbor se rozhodl vypracovat klubovní stanovy a zároveň plán na zahájení tělovýchovné činnosti. Výbor pracoval ve složení František Rosůlek, Jan Stašek, Karel kejř, Emil Zálešák, František Novák, Tomáš Lacián, Antonín Dobrozemský, Antonín Soviš, Antonín Vaněk, František Psotka, a František Křiva. Schůze „SK“ se konaly každé úterý v místnosti klubu „ U Kropáčků“. Trvalo déle než jeden rok, kdy zemská politická správa v Brně schválila dne 19. září 1928 stanovy klubu SK Staré Město.
     SK Staré Město se přihlásilo do Hanácké fotbalové župy a bylo složeno z následujících hráčů: František Křiva, Antonín Soviš, Antonín Hampala, František Psotka, Jan Stašek, Bohumil Kapitán, Vladimír Knot, Antonín Mach, Rudolf Varmuža, Josef Hrabec, Rudolf Gregor. Klub navázal styky s představiteli Rudé hvězdy. Tyto dva kluby společně vybudovaly nové hřiště „ Na Širůchu“. Z Psotkovy zahrady se rázem stalo náhradní hřiště, ze které ho se přemístily branky a oplocení na nové hřiště. Vzhledem ke stálému přílivu členů bylo rozhodnuto zaregistrovat další kompletní druhé družstvo i s dorostem. V roce 1929 měl klub SK Staré Město již 45 členů a 20 dorostenců.
     V roce 1932 byl ustaven sportovní odbor Orla, který začal hrávat kopanou od nejnižší třídy. Během čtyř let se probojoval do 1.B. třídy kde skončil na 2. místě za Viktorií Staré Město. Prvními funkcionáři sportovního odboru kopané Orla ve Starém Městě byli: Vojtěch Foukal, Antonín Kroča, Antonín Malovaný, Bohumil Blaha, Jan Burda, Antonín Burda, Oldřich Hrabal, František Hrabal, Antonín Hráček a další.
     Sportovní klub Viktoria Staré Město byl založen 11.2.1934. Byl zařazen do 4. třídy Hemeleho Hanácké fotbalové župy. Během dvou let postoupil do 2. třídy.
Tato fakta svědčí o tom, že Staré Město bylo vyspělou sportovní obcí, neboť ve fotbalových soutěžích mělo 4 družstva takto zařazené: Viktorii a Orla v 1.B třídě, SK v 1.A třídě a Rudou hvězdu ve Slovácké župě.
Výbor oddílu kopané z roku 1953
foto 1
    
     V roce 1938 kdy dochází k nástupu fašismu v Německu a hrozí nebezpečí zákazu dělnické proletářské tělovýchovy – Rudé hvězdy – dochází ke sloučení fotbalových oddílů Orla a Rudé Hvězdy pod názvem Sportovní klub Viktorie Staré Město. Sloučením získala Viktorie několik dobrých hráčů a v sezóně 1938 – 1939 bez jediné porážky postoupila do 1.A třídy. Klub se věnoval výchově mládeže a tím si zajistil dobrou mládežnickou základnu. V zimním období pořádal divadelní představení a stejně jako ostatní staroměstské kluby i Viktoria hrávala své utkání Na Širůchu. V roce 1942 se Viktorie sloučila s SK Staré Město a vzniká tak jediný fotbalový klub Starého Města.
Dorost TJ Jiskra Staré Město
foto 1

     V té době dochází k rozvoji mládežnické kopané a dorostenecké družstvo SK Staré Město v roce 1942 a 1943 se probojovalo až do čtvrtfinále fotbalového přeboru tehdejšího Protektorátu.
V období po 2. světové válce zaujímá kopaná ve Starém Městě jedno s nejvýznamnějších míst. Prodělala celou řadu reorganizací. Za své patrony měla různé závody a podniky. Měla své úspěchy i nezdary. Vlivem obětavých funkcionářů, kteří se zasadili svým srdcem do své činnosti ve fotbalovém oddílu si klub postupně vybojovával stále lepší pozice. Na těchto úspěších má nemalou zásluhu Jaromír Suchánek, který s dalšími funkcionáři a spolupracovníky dokázali určité překážky překonat. Jak po stránce sportovní tak i budovatelské. Fotbalový oddíl v 50 - 70. letech se svými 250 členy patřil k nejsilnějším oddílům tělovýchovné jednoty s novým názvem Jiskra Staré Město.
     Staroměstská Jiskra sice v roce 1972 sestoupila z krajského přeboru do 1.A třídy, ale o rok později si účast v přeboru jihomoravského kraje opět vybojovala zpět. V roce 1978 postoupila do Moravské divize. O čtyři roky později v roce 1982 se poprvé ve své historii probojovala do 2. ligy skupiny B.

Ve zkráceném podání:

     Oddíl začal působit organizovaně v roce 1927 pod názvem SK Staré Město. Fotbal ve Starém Městě měl bohatou tradici a již ve 30. letech zde byly čtyři fotbalové kluby – SK / Orel / Rudá Hvězda a Viktoria. V 50. letech z důvodu přítomnosti místního chemického průmyslu byl tehdejší oddíl přejmenován na TJ Jiskra. Ta se pak v průběhu 70. a 80. let probojovala až do II. české národní ligy. V té době to byla třetí nejvyšší soutěž v Československu. Největším úspěchem Jiskry Staré Město byl postup do čtvrtfinále Československého poháru v sezóně 1987/88 a druhé místo v tabulce za postupujícími Pardubicemi o rok později.

      V roce 1992 odstupuje fotbal ve Starém Městě ze svazku TJ Jiskra a stává se samostatným subjektem. Provozovatelem nového fotbalového oddílu bylo občanské sdružení pod názvem SFK Staré Město. O rok později kontaktovalo SFK Staré Město místní firmu SYNOT a.s., která se začala ve staroměstském fotbale angažovat. Obchodní společnost FC SYNOT Staré Město vznikla koncem roku 1994 spojením občanského sdružení a firmy SYNOT W a. s. se sídlem ve Starém Městě.

      Zanedlouho se klubu podařilo postoupit do II. ligy a v následující sezóně 1997/1998 obsadit v roli nováčka čtvrté místo. V dalším roce 1998/1999 si klub ještě polepšil o jedno místo a skončil na pěkném 3. místě. Fotbalový klub FC SYNOT k 1.1.1999 zažádal o udělení profilicence, která mu byla v zápětí vystavena od ČMFS. Na základě této profilicence vznikla akciová společnost FC SYNOT, ve které měla majoritu firma Synot W a.s. v čele s Ivo Valentou.

      V sezóně 1999/2000 zaznamenal klub FC SYNOT Staré Město největší historický úspěch, kterým byl postup mezi prvoligovou elitu.

design spider 24